Pest Kontrol Nedir?
Pest kontrol, hastalık taşıyıcı haşere ve zararlı türlerinin, üretim alanlarına girmesini, girdiyse yok edilmesini ve tekrar dönmelerinin önüne geçilmesini hedefleyen, tüm entegre haşere mücadele yöntemlerinin bir arada kullanıldığı faaliyetler bütünüdür. Entegre haşere mücadelesi yaklaşımında, haşerelerin türü, yaşayışı ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı kontrol yöntemleri kullanılır.

Haşere kontrol faaliyetlerinde başarıya ulaşılması, ancak müşteri ve haşere kontrol şirketi nin iş birliği ile çalışması ile mümkündür.

Pest Kontrol Yönetmeliği
Türkiye’de pest kontrol şirketleri, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanmış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. İstenilen şartları yerine getiren işletmeler, Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesini almaya hak kazanırlar ve ardından Halk Sağlığı Müdürlüklerince periyodik olarak denetlenirler. Haşere kontrol şirketleri, şayet arzu ederler ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenmekte ve belgelendirilmektedirler. TSE 8358 kodlu TSE standardı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile benzer standartlar içermektedir.

Pest Kontrol Nasıl Yapılır?
Entokar Haşere Kontrol faaliyetlerinde Entegre Haşere Yönetimi yaklaşımını benimser. Bu amaçla mücadele aşamalarını şu şekilde özetleriz.

Pest Kontrol ve Kültürel Mücadele

Müşterilerimiz açısından, Haşere kontrol faaliyetlerinin hem kalıcı sonuçlar sağlamasını hem de ekonomik olmasını hedefleriz. Bu amaçla, işletmede eksikliğini tespit ettiğimiz önlemler ile zararlıların yuvalanması, üremesini, beslenmesini veya korunmak istenen alana geçişlerini engellemeye çalışırız. Entokar Servis Uzmanı kültürel mücadele kapsamında öncelikle kalemini ve raporunu çok iyi kullanır. Düzenlediğimiz Servis ve Sanitasyon raporlarında üzerinde durduğumuz bazı kültürel mücadele önlemlerini şu başlıklar altında toplayabiliriz.

Hijyen ve Pest Kontrol

Haşere ve zararlıları o bölgeye çeken gıda kaynaklarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırılmasını hedefleriz.

Yalıtım ve Pest Kontrol

Haşere ve zararlıların o bölgeye giriş ve bölgedeki yuvalanma kaynaklarının tespit edilmesini ve ortadan kaldırılmasını hedefleriz.

Depolama ve Pest Kontrol

İşletmede gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinin, haşerelerinin yaşayış ve alışkanlıkları üzerine olumlu etkilerinin ortadan kaldırılması hedefleriz.

Aydınlatma ve Pest Kontrol

İç ve dış alanda yapılan aydınlatma ve alternatif ışık kaynaklarının haşere türleri üzerine olumlu etkilerinin ortadan kaldırılmasını hedefleriz.

Pest Kontrol ve Fiziko-mekanik Mücadele

Fiziko-mekanik mücadele, entegre haşere mücadelesi içerisinde, özellikle tür tespiti ve haşere popülasyonu yoğunluğunun ölçülmesinde kullanılmaktadır. Haşereleri cezbeden koku ve feromonlar ile hazırlanan tuzaklara zararlıların yakalanması temeline dayanır. Bu sayede işletmenin bölgesel aktivite analizleri oluşturulabilir.

Pest Kontrol ve Biyolojik Mücadele

En ekonomik ve insanlar, doğaya en az zararlı olan mücadele yöntemidir. Özellikle uçan haşere mücadelesinde kullanılması oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Avcı-av ilişkisine dayanmaktadır. Çeşitli biyolojik ajanlar doğru yöntemler ile uygulandığında oldukça kalıcı sonuçlar alınmaktadır.

Pest Kontrol ve Biyoteknik Mücadele

Bu mücadele yöntemi daha çok tarımsal alanlarda yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmaktadır.

Pest Kontrol ve Kimyasal Mücadele

Kimyasal ilaçların uygulanmasındaki kolaylık ve kısa sürede, son derece derecede yüksek etkinlik göstermeleri, kimyasal mücadele yöntemlerinin, zararlılara karşı önerilen tek silah haline gelmesine neden olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen pestisitler tercih etmektedir. Pestisitlerin bilinçsiz ve yoğun şekilde kullanımı, çevrenin ve özellikle insanın geleceğini tehlikeye koyan sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu amaçla Entokar özellikle kimyasal mücadelenin, alternatifi olan yöntemleri geliştirmeye çalışmakta, personellerini bu yönde çalışmalar yapması konusunda eğitmekte ve haşere kontrol faaliyetlerinde daha ileri seviyede planlama, uygulama ve koordineli çalışma gerektiren araştırmalar yapmaktadır.

Pest Kontrol Prosedürü
Entegre zararlı yönetimi aslında, içerisinde birçok gerekliliği de barındırmaktadır. Haşere kontrol sadece bir ilaçlama uygulaması değildir. Biz müşterilerimize, ulusal ve uluslararası standartlara uygun haşere kontrol hizmeti vermeyi hedefleriz. Hedefimiz müşterilerimizi, haşere kontrol konusunda istenilen uluslararası standartlara çıkarmaktadır. Bu amaçla tüm süreci planlar ve takip ederiz.

Pest Kontrol Eğitimi

İşletmede yürütülen, entegre haşere mücadelesi çalışmalarından sorumlu kişilerin, haşere kontrol faaliyetleri alanında mutlaka eğitim almış olmaları gerekir. Bu amaçla şirketimiz sektörümüzdeki güncel gelişmeleri ve temel bilgileri periyodik olarak düzenlediği eğitimler ile müşterilerine aktarır.

Pest Kontrol Sözleşmeleri

Entokar her işletme için mutlaka bir haşere kontrol sözleşmesi düzenler. Bu sözleşmede haşere kontrol planları, kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, vb. bilgiler bulunur. Bu sayede pest kontrol firması ve müşterinin sorumlulukları belirlenmiş olur.

Her İşletmenin Mutlaka Bir Entegre Zararlı Yönetim Programı Bulunmalıdır

Entokar ile müşterilerinin birlikte hazırlamış olduğu bu program yapılacak haşere kontrol faaliyetlerinin temelini oluşturur. Hazırlanacak haşere kontrol programında her türlü zararlı aktivitesi açısından önlemler ve aksiyonlar hazırlanmış olmalıdır.

Pest Kontrol Faaliyetleri ve Tesisin Değerlendirilmesi

Gerçekleştirilen haşere kontrol faaliyetlerinin ve sonuçlarının değerlendirildiği bir çalışmadır. Sanitasyon konusunda yapılan öneriler ve alınan düzeltici faaliyetlerin yanı sıra önceki yıllarda tespit edilen aktivite türü ve yoğunlukları mukayese edilir. Bu sayede yapılan çalışmaların her yıl gelişerek devam etmesi hedeflenir.

Pest Kontrol Şirketine Ait Yasal ve Yeterlilik Evrakları

İşletmede entegre zararlı yönetimini yürütecek haşere kontrol şirketinin öncelikle ulusal ve daha sonra uluslararası yasa ve normlara uygun yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir. Entokar istenilen sorumluluk ve belgelere sahiptir.

Pest Kontrol Formu

Haşere kontrol çalışmalarında amaç, işletmede bir haşere kontrol hafızası oluşturmaktır. Yapılan tüm çalışmaların ve sonuçlarının kayıt altına alındığı bir pest kontrol dosyası hazırlanır. Bu dosyada gerekli yasal izinler, yapılan düzenli servisler ev kayıtları, aktivite takip çizelgeleri, önerilen düzenleyici faaliyet önerileri ve alınan aksiyonlar, kullanılan pestisitlere ait gerekli evraklar ve diğer ihtiyaç duyulan belge ve izinler bulunur.

Kullanılan Pestisitlere Ait Belgeler

Entegre zararlı yönetim çalışmalarında şayet kimyasal mücadeleye karar verilmiş ise, kullanılacak tüm pestisitler öncelikle ulusal, aynı zamanda uluslararası kriterlere uygun olmalıdır. Bu pestisitlerin, güvenli ve yasalara uygun olarak kullanıldığını doğrulamak için, tüm uygulamalar kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlar herhangi bir risk durumunda oldukça önemli bir hale gelmektedirler. Entokar aynı zamanda pestisitlerin; ruhsat, güncel etiket ve malzeme güvenlik bilgi kartlarını da oluşturduğu pest kontrol dosyasında kayıt altına almaktadır.

Pestisit Uygulama Kartları

Entokar, entegre zararlı yönetimi, kimyasal mücadele aşamasında, kullanılan pestisitlerin yasalara uygun bir şekilde ve miktarda kullanıldığını, oluşturduğu pestisit kullanım kartları ile kayıt altına almaktadır.

Zararlı Aktiviteleri ve Trend Analizleri

İşletmede yapılan haşere kontrol faaliyetleri sonucunda, tespit edilen zararlı aktivitelerinin dönemsel olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Aktivitenin noktasal tarifi ve yoğunluğu hazırlanacak pest kontrol planları açısından önemlidir. Entokar bu kayıtlar sayesinde, işletmede bir haşere kontrol hafızası oluşturur.

Pest Kontrol Yerleşim Planları

Entegre zararlı yönetiminin en önemli konularından bir tanesi de kullanılan ekipmanlardır. Entokar kemirgen yemleme istasyonları, canlı yakalama istasyonları, ışıklı sinek tuzakları, güve tuzakları ve diğer ekipmanlar bir kroki üzerinde işaretler. Bu haşere kontrol ekipmanları, işletmedeki riskin durumuna göre belirli periyotlarda Servis uzmanımız tarafından kontrol edilir ve tespit edilen aktiviteler kayıt altına alınır

Kuşlar, Vektörler ve Yabani Hayvanlar İle Mücadele Planları

Ülkemizde pek bilinmese de işletmelerdeki haşere riskleri sadece yürüyen haşere, kemirgenler, uçan haşereler veya depolanmış ürün zararlıları değildir. Yabani hayvanlar ve kuşlarda, işletmeler için oldukça önemli tehlikeler yaratmaktadır. Ürün güvenliği açısından, üretim alanları ve yakın dış alanda bu zararlıların bulunması istenmez. Entokar bu amaçla işletmeler için, bir vektör kontrol programı hazırlar ve düzenli olarak raporlar.

Pest Kontrol Hizmeti Verdiğimiz Sektörler;

Gıda Fabrikalarında

Otellerde

Alışveriş Merkezlerinde

Site ve Konutlarda

Marketlerde

Restoran ve Kafelerde

Sanayi Tesislerinde

Cateringlerde

İnşaat Sektöründe

İlaç Fabrikaları ve İlaç Sanayinde

Endüstriyel İşletmelerde

Plaza ve Ofislerde

Okullar ve Eğitim Kurumlarında

Hastane ve Sağlık Kurumlarında

Kamu Kurumlarında

Askeri Birliklerde

Tarımsal İşletmelerde

Müzelerde

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Şakir YılmazSelma Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Selma
Ziyaretçi
Selma

İlaçlamalar da evde yaşayan insanlara zarar oranı nedir bilgi alabilir miyim?